Ansvar

 

Vi kräver att alla som åker på kabelbanan är simmkunniga (200m) och har vattenvana.

 

Hjälm och flytväst är obligatoriskt.

 

Barn och ungdomar under 16 år behöver ha med en förälder första gången. En introduktion genomförs och med förälderns tillstånd får du sedan åka själv forsättningsvis.

 

Barn under 12 år måste ackompanjeras av förälder.

 

Deltagande i aktiviteten sker på egen risk och eventuell självförvållad skada på person eller egendom skall täckas av din hemförsäkring.

 

 

ALKOHOL OCH DROGER

Vi har nolltolerans mot alkohol och droger innan och under aktiviteten och förbehåller oss rätten att neka deltagare åktid.